HOME

KIRSTEN MARIE BOVBJERG

Kirsten Marie Bovbjerg (1963-2012) etnolog, ph.d., lektor, har lavet omfattende forskning i udviklingen af moderne religiøse former med særlig interesse for, hvorledes det kommer til udtryk i virksomheder og offentlige institutioner. Her har hun via studier i personlighedsudviklende kurser interesseret sig for nye former for disciplinering af medarbejdere og hvilken samfundsmæssig betydning det kan have. I de senere år arbejdede hun med hvad de nye organisationsformer betyder for udviklingen af arbejdsmiljø. Herunder interesserede hun sig for hvilke forestillinger, der ligger bag de forskellige former for intervention i forhold til arbejdsmiljø og ideen om den ideelle medarbejder. En del af forskningen har koncentreret sig om de pædagogiske professioner og offentligt ansatte.

På denne hjemmeside kan du stifte bekendtskab med et udvalg af hendes forskning og skriftlige arbejder, i håbet om at hendes engagement og virke fortsat vil inspirere og glæde endnu flere.

Copyright © All Rights Reserved